Stein til børa

Pressemelding

Reglene for rett til dagpenger fra NAV ved permitteringer er innskjerpet med virkning fra 1. januar av vår nye regjering. Dette innebærer bl.a. at permitteringer som skyldes sesongvariasjoner ikke automatisk blir dekket av dagpenger fra NAV. Dersom permitteringen gjentas årlig, regnes den som forutsigbar, og arbeidsgiver må da vurdere muligheten til å strekke driften, selv om bedriften mangler f.eks råstoff. Altså må arbeidsgivere vurdere å la arbeidsstokken gå på full lønn uten at de utfører inntektsgivende arbeid for bedriften. Økonomisk sett kan dette bli vanskelig å gjennomføre hvor allerede økonomien er svak. Alternativt vil alle bli ansatt som sesongarbeidere.

 

-De første effektene av denne skjerpingen har fiskeindustrien og lakseslakteriene allerede fått merke sier Svein Reppe, leder i NSL. - Flere bedrifter har fått beskjed fra NAV om at arbeidstakere som er i ferd med å gå ut i permisjon ikke får innvilget dagpenger, men må avvente eventuell sosial stønad.

Fiskeri- og havbruksnæringa er avhengig av vær og vind, kvoter og biologisk produksjon i havet. I tillegg er oppdrettsproduksjonen strengt regulert volummessig, noe som ofte gir uheldige utslag i å få en jevn tilførsel av råstoff til landindustrien.

 

-De nye reglene er helt urimelig for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi forventer at fiskeriministeren snakker med egne kolleger i regjeringen og rydder i denne saken, sier Reppe. Det er greit å stille krav til næringslivet, men de må være tilpasset de reelle muligheter næringslivet har til å imøtekomme dem. De nye reglene vil ytterlig vanskeliggjøre situasjonen for sjømatindustrien, som fra før balanserer på knivseggen i forhold til videre drift, sier Reppe. Avslutningsvis legger ha til at dette sikker blir tema i paneldebatten på Sjømatdagene neste uke, hvor fremtiden til norsk foredlingsindustri skal diskuteres.


15.01.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake