Rettferdig minstepris-er det mulig?

Pressemelding

Den kjente og profilerte advokaten Halfdan Mellbye fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er en av mange, spennende foredragsholderne under Sjømatdagene på Hell, 21.- 22. januar 2014.

Hans bidrag belyser forskjellen mellom den nye fiskesalgsloven, som nettopp tråd i kraft, og den gamle råfiskloven fra 1951.

-       Prisdrøftelsen med Norges Råfisklag gikk som forventet; hyggelig, men resultatløs. Salgslagene og industrien har en total forskjellig oppfatning av hva en minstepris egentlig skal være, sier Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). - Men skal man fortsette med lønnsforhandlinger for fiskerne, eller er det på tide å se også nærmere på andre faktorer, eksempelvis reelle økonomiske tall? Selvfølgelig tjener fiskerne alltid for lite, men de tjener i hvert fall penger, industrien gjør ikke det. Og ikke har de gjort det i dette årtusen, avslutter han.

Men industrien kan håpe på den nye Fiskesalgsloven… Derfor er det med stor spenning NSL som arrangør av sjømatdagene 2014 , ser frem til Halfdan Mellbye sitt innlegg ”Ny fiskesalgslagslov – en rettferdig fastsetting av minstepriser?”

Regelverket er i realiteten et helt annet enn den tidligere reguleringen i Råfiskloven, selv om loven fortsatt gir fiskesalgslagene rett til å bestemme minstepriser dersom partene ikke blir enige. Råfisklovens § 4 inneholder en enkel regel som slår fast at salgslagene kan fastsette ”alminnelige salgsvilkår”. Dette er tolket som en adgang for salgslagene til å fastsette minstepriser. Spørsmålet er så hvilke rettslige rammer som gjelder for fiskesalgslagets fastsettelse av minstepris i et tilfelle der det ikke oppnås enighet. Det er ikke slik at fiskesalgslaget i et slikt tilfelle fritt kan sette den pris som fiskerne ønsker. Dette vil belyses nærmere av Halfdan Mellbye .

-       Håpet dør som kjent sist, men finalen mot  landindustriens endelikt kan blir mer spennende enn man ønsker seg, avslutter Meinert.

Halfdan Mellbye, foredragsholder under Sjømatdagene 2014


06.01.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake