Torsk er ikke farlig!

Pressemelding

Hvitfisknæringen får kritikk for dårlige renholdsrutiner fra Mattilsynet. Fagsjef Jurgen Meinert i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, sier næringen tar kritikken til etterretning, og ser fram til økt samarbeid med Mattilsynet for å bli bedre.

 

Etter bl.a. kritikk fra ESA av Mattilsynets arbeid knyttet mot hvitfisksektoren, bestemte Mattilsynet å imøtekomme dette med et nasjonalt tilsynsprosjekt, Prosjekt hvitfisk 2013. Dette er bakteppet for at Mattilsynets personal strømmet ut av kontorene sine våren 2013, bevæpnet med en 15 punkts kravliste.

 

Sluttrapporten som offentliggjøres i dag viser dessverre at hvitfisknæringen har mye å gå på når det kommer til orden, renhold og vedlikehold. 232 av de totalt 279 hvitfiskbedrifter i Norge er kontrollert av Mattilsynet. Og nesten alle bedrifter har åpenbart et forbedringspotensial i sine daglige renholdsrutiner.

 

På grunn av dårlig inntjening over flere år holder fortsatt en stor del av næringen til i gamle og nedslitte anlegg som er krevende når det gjelder orden, renhold og vedlikehold. - Dette er likevel ingen unnskyldning for dårlige renholdsrutiner. Vi har alle et ansvar for produktenes omdømme. Næringen kan og må bli bedre, sier Meinert.

 

Mattilsynet oppdaget 31 tilfeller som krevde øyeblikkelige tiltak. Bedriftene det gjaldt ordnet selvsagt opp sine feil og mangler umiddelbart.

 

Fokus var også satt på kvaliteten av råstoffet. Her fant Mattilsynet 15 mangler i de 232 kontrollerte bedrifter, de fleste var feil vedrørende sløying. -Tatt i betraktning hvor store mengder som er fangstet i år, og hvor omfattende tilsynet har vært, er resultatet når det gjelder fiskekvalitet som forventet bra. Hvitfisknæringen kan likevel bli enda bedre også når det gjelder kvalitet, sier Meinert.

 

Mattilsynet ser nå ut til å få ekstra midler via statsbudsjettet til å gjennomføre et mer enhetlig og bedre tilsyn av alle hvitfiskanlegg. NSL er glad for at Mattilsynet får økte ressurser på området. Vi forventer at bedriftene får mer informasjon og veiledning, da blir den neste kontrollen garantert bedre, avslutter Meinert.

 

 

Kontakt:

Jurgen Meinert, fagsjef NSL, Tlf. 920 45 445

 


23.10.2013  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake