En etterlengtet satsing på havbruk!

Pressemelding

Regjeringserklæringen som ble lagt fram 7. oktober slår fast at sjømatnæringen er viktig. Den er viktig som matprodusent globalt og den er viktig fordi den skaper arbeidsplasser lokalt. NSL er svært fornøyd med at dette slås så grundig fast av den påtroppende regjeringen.

- I regjeringserklæringen varsles en forutsigbar vekst innen havbruk. Dette har i mange år vært etterspurt av næringa, og vi er derfor glad for at det også er nedfelt i regjeringens erklæring, sier Kristin Sæther, fagsjef oppdrett i NSL. - Næringa har et stort potensial. Det er bra for både næringa og samfunnet at en ønsker å videreutvikle dette.

 

NSL ønsker vekst både gjennom tildeling av nye konsesjoner og gjennom økning i eksisterende tillatelser.

- Nye konsesjoner er viktig for å sikre nyrekruttering og for å ivareta spesielle politiske ønsker. Samtidig vil økt MTB i eksisterende konsesjoner bidra til en etterlengtet vekst for den etablerte del av næringa, i følge Sæther. - NSL er derfor fornøyd med at den påtroppende regjeringen varsler vekst både gjennom nye konsesjoner og ved økt MTB.

 

I regjeringserklæringen varsles at kommunene skal få «store deler av vederlaget» ved tildeling av nye konsesjoner. Dette er et av mange mulige tiltak for sikre næringa areal også i årene som kommer.

- NSL har alltid vært opptatt av samspillet mellom næringa og lokalsamfunnet. Vi mener det er både riktig og viktig at kommunene skal oppleve positive virkninger av havbruksaktiviteten, sier Sæther. - Vi er fornøyd med at dette vies fokus i regjeringserklæringen.

 

- Nå mangler bare en handlekraftig statsråd for å iverksette alle de gode intensjoner, avslutter hun.


08.10.2013  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Tilbake