Bare gode nyheter fra Sundvoll

Pressemelding

Jeg blir oppriktig glad over regjeringserklæringen, i hvert fall når det kommer til fiskeri, sier Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL.
Bærekraft, trygge arbeidsplasser, økt verdiskapning i alle ledd, forskning og miljø, det meste som  trenges til  en videre utvikling  av næringen er med.
 
I tillegg er erklæringen nesten forbausende konkret i oppramsingen av virkemiddelkatalogen: Oppmyking av deltakerloven, strukturering av så å si  alle båter som fikk gratis kvote i sin tid, samfiskeordning, og,  last but not least, videreføring og modernisering av fiskesalgslagsloven.
Den sittende regjeringen har nettopp blitt ferdig med en ny fiskesalgslagslov. Næringen  får nå blant annet en mer moderne lov med formålsparagraf og flere tilpasninger til det nye årtusen. Og  så en egen meglingsordning uten myndighet: Den skal finansieres av medlemmer i avgiftsbaserte organisasjonen som NSL og FHL og på den andre siden av kontingentbaserte fiskesalgslagene. Dette er ikke bra nok, påstår Meinert. Vi trenger ikke mer lapping rund prehistoriske minsteprisdefinisjoner.  
Næringen trenger ingen mekling der salgslagene fortsatt  fastsetter minstepris, næringen trenger leverandører på sjøsiden som er opptatt av kvalitet, kvantum, marked og etterspørsel.
Derfor håper jeg at den nye regjeringen ser umiddelbart på den nye fiskesalgslagsloven og tenker mer på grunnleggende modernisering enn på videreføring av gamle sedvaner, avslutter Meinert.

08.10.2013  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake