Sterk økning i sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 5,3 milliarder kroner i september. Dette er en økning på 27,5 prosent eller 1,1 milliard kroner i forhold til samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 41,1 milliarder kroner som er en økning på 4,6 milliarder kroner eller 13 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

 

- Den sterke veksten i sjømateksporten hittil i år kan i stor grad tilskrives høyere laksepriser i forhold til samme periode i fjor. Eksportveksten er spesielt sterk i vårt nærmarked i EU, hvor veksten er på 18 prosent hittil i år. I september måned ser vi også en gledelig økning i eksporten av produkter fra fiskerisektoren, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

 

Vekst for laks

Det ble eksportert laks for 3,4 milliarder kroner i september. Dette er en oppgang på 964 millioner kroner eller 40 prosent i forhold til september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 27,3 milliarder kroner, som er en økning på 6,1 milliarder kroner eller 29 prosent sammenlignet fjoråret.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september måned 33,48 kroner mot 26,34 kroner i september 2012. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 41 prosent eller 59 millioner kroner til totalt 204 millioner kroner i september. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner som er en økning på 383 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

 

Vekst for sild, stabilt for makrell

Eksporten av sild endte på 199 millioner kroner i september, som er en økning på 21 prosent eller 35 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1 milliard kroner eller 36 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrelleksporten var på samme nivå som i fjor med en eksportverdi på 309 millioner kroner  i september. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 460 millioner kroner til totalt 1,1 milliarder kroner. For makrell er det Kina og Japan som er de viktigste kjøperlandene.

 

Opp for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 61 millioner kroner i september til en samlet verdi på 412 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 240 millioner kroner på torsk, 134 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 41 millioner kroner som er en økning på 9 millioner kroner. 28 millioner kroner av dette er torsk, 7 millioner kroner er lange og 4,4 millioner er brosme. Portugal er det største markedet for saltfisk.

 

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 9 millioner kroner i september til en total eksportverdi på 41 millioner kroner. I september økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 12 millioner kroner til totalt 98 millioner kroner.

 


03.10.2013  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Tilbake