Russiske inspeksjoner av norske lakseslakteri

En etterlengtet inspeksjonsrunde, hvor i alt 7 inspektører deltar, er iverksatt denne uke. I alt skal 11 anlegg kontrolleres i et geografisk område som strekker seg fra Hordaland til Finnmark. Alle er anlegg som ønsker reåpning etter at de ble stengt ute fra det russiske markedet på våren 2012.

 

Det er antydet fra russernes side at det også vil komme i stand en ny runde i august, og fra norsk side vil en da forsøke å få med nye slakterier som ikke tidligere har hatt godkjenning for eksport til Russland. I tillegg til dette vil en kanskje også prøve å finne tid slik at inspektørene kan få se mere av hele verdikjeden.


02.07.2013  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Tilbake