Ingen forenkling for havbruksnæringa

 

Norske Sjømatbedrifters

Landsforening

 

Pressemelding:

Trondheim den, 1. februar 2018

 

 

 

I dag leverte Ekspertutvalget som har vurdert oppgavene til fylkeskommunene sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Ingen forenkling for havbruksnæringa

Mæland. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) ber nå regjeringen om forenklinger for havbruksnæringen.

 

-Vi registrerer at Ekspertutvalget ikke foreslår endringer innen området akvakultur. Behovet er stort, derfor ber vi nå regjeringen om å legge frem endringer som medfører en enklere hverdag for havbruksnæringen, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

 

NSL-sjefen er overrasket over at Ekspertutvalget ikke har sett til forslagene som fremkom i rapporten fra NOFIMA: «Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen.»

 

-Vi kommer til å spille inn flere forenklingsforslag til departementet. Det er helt opplagt at behovet er stort for både å forenkle regelverket, og hvordan det skal praktiseres. Vi håper kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, i det videre arbeid med rapporten hun i dag mottok vil lytte til alle gode forslag som kan sikre en enklere forvaltning av norsk havbruk, avslutter Eriksson

 

 

For ytterligere kommentarer kan undertegnede nås på telefon: 95 06 87 97.

 

 


06.02.2018  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake