Pliktsystemet skal avvikles!

I dag klokken 11.30 la Fiskeriminister Per Sandberg fram regjeringens konklusjoner vedr. Meld.St.20 Pliktsystemet for  torsketråler,  som er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars i fjor.  Fiskeriministeren konkluderer med at de 3 pliktene, tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt er ikke lenger fremtidsrettet og  hører nå hjemme på historiens søppelfylling.

 

 

-Pliktene som er knyttet til 17 torsketråler har blitt en byråkratisk byrde med lite samfunnsøkonomisk effekt. Den opprinnelige samfunnsoppgaven, nemlig å forsyne Nord-Norge med stabilt råstoff, er mislykket. -sier Fiskeriministeren.

 

Derfor ønsker Sandberg og regjeringen å avvikle og erstatte pliktsystemet:

 

-Tilbudsplikten oppheves i sin helhet dersom det innbetales 100 mill. kroner fra næringsaktører som har tilbudsplikten. Pengene skal bruke til diverse tiltak i de involverte  kystkommunene, eksempelvis som omstillingsmidler.

 

-Bearbeidingsplikten fjernes i sin helhet og vederlagsfritt.

 

-Aktivitetsplikten avvikles ved en avkortning på 20 % av relevante torskekvoter. Avkortningen skal overføres til kystflåten under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Regjeringen håper på denne måten å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen. Forslaget skal også legge til rette for en bedre anvendelse av samfunnets ressurser. 


17.03.2017  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake