Fangstsertifikater ved eksport til Ukraina

Norske myndigheter har fått bekreftet at det ukrainske kravet om fangstsertifikat ved import av sjømat til landet ikke gjelder oppdrettsfisk. For villfisk vil norske selskaper i en overgangsperiode måtte utstede EU-fangstsertifikat.

 

Ukrainske myndigheter melder at presiseringen gjeldende fangstsertifikater for villfisk nå er formidlet fra myndighetene og til tollkontorene i Ukraina. Det forventes derfor ikke at norske eksportører vil måte på krav om fangstsertifikat for oppdrettsfisk.

 

Når det gjelder sertifikatkravet for villfisk vil Fiskeri- og kystdepartementet gå i forhandlinger med ukrainske myndigheter om en permanent løsning, en prosess som trolig vil ta 2-3 måneder. Inntil en permanent løsning er på plass må eksportører av villfisk måtte utstede EU-fangstsertifikat (på engelsk som til EU). Dette er en ordning som norske myndigheter forstår vil aksepteres av ukrainske myndigheter.

 

Norske myndigheter kjenner til at det er laster med fisk på vei til Ukraina, eller som befinner seg på grensen, og som ikke har fangstsertifikater tilgjengelig. For disse vil den norske ambassaden anmode ukrainske myndigheter om at det utvises fleksibilitet slik at de kan tas inn i Ukraina uten hinder.

 

Dersom det oppstår problemer knyttet til fangstsertifikater i Ukraina ber Sjømatrådet om å bli informert.

 


18.01.2013  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Tilbake