Generisk markedsføring koster !

Pressemelding

Generisk markedsføring koster, men det nytter!
 
2015 valgte Sjømatrådet på grunn av høy torskekvote og  etter ikke ubetydelig påtrykk, å øke generisk markedsføring for hvitfisk i Norge. Resultatet var kampanjer på TV, i aviser og en pressedekning som vi vanligvis bare kjenner fra den grønne sektoren. Og skreien var den store vinneren. Butikkjedene overgikk hverandre med å tilby fisk i alle fasonger.  Men så ble det stille igjen. Etterspørselen etter torsk i eksport blir bra med tilsvarende gode priser for fiskerne og eksportørene. Sjømatrådet reduserte satsingen på generisk markedsføring innenlands og kom i tillegg i fokus for å bruke for mye penger. Noen tok til ordet for at den lovpålagte avgiften var alt for høy og bl.a. Marine Harvest syntes at avgiften i det  hele tatt var  lovstridig.
 
 
Back to Basic
Den gode ansatsen til å få folk til å spise mer fisk er definitivt kvelt igjen. Kjøtt, pølser og landbruket har overtatt arenaen. Vi glemmer i vår næring stadig vekk at vi befinner oss i en fortrengnings- konkurranse.  Folk  er mette i utgangspunktet, vi velger ikke bare produktet   på grunn av tilgjengelighet og smak. Forbrukerne ønsker seg mer enn en full mage, forbrukerne velger produktet på grunn av livstil og historien rundt. Dette leverer grønn sektor- følelser, tilhørigheten til bondesamfunnet,   grønne enger og pene dyr.  Blå sektor står igjen utenfor, uten en god historie, med et utrendy produkt og med lua i hånden. Men vi kan så mye bedre. Næringen har råd til å satse mer på reklame, næringen har ideer og produkter til å få det til. Vi må tenke langsiktig ved å skaffe oss en fast plass i et tøft marked. Vi kjemper mot sterke aktører, noen til og med statsfinansierte. Sjømatrådet må ha muligheten til å bruke penger innenlands, ikke bare i et år, ikke i 5 år, men langsiktig.  Forresten har den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Ungkost 3 fra 2015 vist at norske 8. klassinger spiser 210 gram søtsaker og kun 168 gram fisk per uke. Dette er våre fremtidige kunder, dette er vårt ansvar! For spørsmål kontaktes Anette Almås, fagsjef innland tel. 412 11 879.
Jurgen Meinert, NSL, 920 45 445

14.02.2017  •  Kategori: Innland  •  Postet av: NSL  •  Tilbake