Åpent Brev til Fiskeriministeren

 

 

Journalkrav i Landingsforskriften.

 

Den 1. januar 2017 innføres forskriften. Alle som kjøper/produserer fisk skal føre en journal hvor innkjøp, salg, lagervare og varer i produksjon skal redegjøres for til enhver tid. I tillegg skal summen av innkjøpt fisk minus solgt fisk være lik null, hensyntatt lagerbeholdninger.

 

Den 9. september 2016 spurte Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fiskeriminister Per Sandberg (FRP) følgende: Hva er forholdet mellom fangst og eksport av torsk, iberegnet import og innenlands konsum?

 

I sitt svar, 19. september sier ministeren blant annet at «det ikke er mulig å finne korrekte tall da eksporttall ikke kan føres tilbake til fangststatistikken!»

 

Journalkravet i landingsforskriften pålegger alle som kjøper/produserer fisk å gjøre nettopp det, og det i tillegg må være korrekt. Vi konstaterer at fiskeriministeren ikke får dette til, og Fiskeridepartementet dermed ikke oppfyller kravene til journalføring i den nye landingsforskriften.

 

Hva med Fiskeridirektoratet, klarer de å oppfylle journalkravet? Fifor og NSL oppfordrer Direktoratet til å prøve ut journalføringen gjennom å bruke totaltallene for innkjøp, salg, og lagerendringer over et helt år i Norge, en slags journalføringstest, men på de totale, reelle tall. (f.eks. hele 2014 eller 2015).

Summen skal være lik 0 (det skal ikke selges mer eller mindre enn det som landes). Dersom resultatet viser ett avvik, så må det forklares. Omregningsfaktoren fra rund til sløyd vekt settes til 1,5. Direktoratet får en mye lettere oppgave enn kjøpere/produsenter, da de ikke trenger å føre inn og ut av produksjon.  Her er det nemlig  bare start/sluttallene som gjelder. De faste utbyttetallene for filet, saltfisk og tørrfisk må de selvfølgelig bruke i beregningen.

 

Fifor/NSL venter spent på resultatet som Direktoratet kommer frem til, både når det gjelder forskriftens gjennomførbarhet, og ikke minst eventuelle avvik med forklaringer. Dersom det er et avvik som viser større salg enn innkjøp så tillater vi oss å spørre om alle kan benytte den samme avviksprosenten til sin fordel.

 

 

For Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL)                            For Fiskekjøpernes Forening(Fifor)

 

 

Sigurd Rydland                                                                                                 Duncan Steel


16.12.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake