Forenkling i journalføringen

Pressemelding

Det enkle ville vært det beste...
 
- Som en stor sjømatnasjon er vårt rykte ute i verdensmarkedene avhengige av god ressurskontroll, og ut fra dette har det blitt et behov for flere kontrollpunkter i verdikjeden! - mener Fiskeriminister Sandberg etter Departementets siste forsøk til å begrunne journalføringen gjennom hele prosessen i fiskeribedriftene langs hele kysten.
NSL kan ikke være uenig i første del av setningen, men hvorfor mener ministeren at flere kontrollpunkter i foredlingsprosessen kan være veien til å få en bedre ressurskontroll.  Departementet har fortsatt ikke kunnet redegjøre for hvorfor dette er så  viktig av hensyn til ressurskontroll.
Hele næringen, både sjø- og landsiden, flere stortingspolitikere og forskningsmiljø har prøvd gang på gang å få gehør for at journalføringskravet er et skudd over mål.
 
Etter diverse forandringer/presiseringer og forenklinger som kom i løpet av året har det siste møtet med næringen i Departementet ført til enda flere "forbedringer":
 
  • Innslagspunktet for vurdering av dispensasjon er endret fra to til fem millioner kroner
  • Veiledere og nettsider oppdateres etter innspill fra næringen
  • Håndhevelsesinstruks ferdigstilles før 1. januar 2017
  • Tidspunkt for sluttføring av journal tilpasses enkeltbedriftene
  • Trinnvis håndhevelse av kravene til journalføring

 

Det grunnleggende spørsmål er fortsatt om journalføringsplikt i videreforedlingen vil ha en effekt i kontrolløyemed.
NSL mener at Fiskeriministeren fortsetter med lapping på en uhåndterbar og meningsløs paragraf i landingsforskriftene.
 
 
Men det ligger vel en slags selverkjennelse i det at Fiskeriministeren nå delegerer implementeringsansvar for journalene til Direktoratets regionskontorer for individuelle tilpassinger.

16.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake