Hvordan slukke lyset med en forskrift

Fiskeridirektorat, dette flotte byråkratveldet fra Bergen ser sitt samfunnsoppdrag å gi brukere en åpen, tydelig, enkel og forutsigbar forvaltning. Dette må man jo virkelig sette pris på, og hvis man i tillegg har en fiskeriminister som ønsker å forenkle regelverket i fiskeriet i Norge, må dette jo bli bra til slutt. Dessverre er det bare fagre ord og politikker-flesk, mener fagsjef Jurgen Meinert i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL.
 
-I mange måneder har næringen, både sjø og landsiden, prøvd å forklare at landingsforskriften, og da særlig journalføringen, ikke er en farbar vei for næringen. Ingen er imot en bedre og mere effektiv kontroll av det som går inn og det som går ut av et anlegg, men å pålegge alle bedrifter å føre journal i alle ledd av produksjonen, er fullstendig galskap. Mange fiskemottak langs kysten, og da særlig i Sør, er mindre bedrifter spesielt tilpasset daglige landinger av den lokale sjarkflåten. Nå skal slike bedrifter fotfølge så å si hver eneste fisk med minst 5 journaler frem til den er solgt. Dette går bare ikke, og ikke gir det noe som helst kontrollgevinst. De ville vært bedre for bedrifter å journalføre også vekten på alle ansatte før og etter jobb, da hadde Direktoratet muligens en helsegevinst å skryte av.
 
 
Kontroll er en viktig oppgave for Direktoratet, den må gjennomføres der kjøperen møter selgeren, på kaia. Her må Direktoratet øke sin satsing. Å tvinge næringen til å fylle ut skjemaer som leses av en datamaskin i Bergen kan brukes som alibi for byråkrater, men den er uten hensikt i kontrolløyemed. Dette vi ser nå er en skummel utvikling, Direktoratet tvinger med sine krav til journalføring mange mottak til å legge ned virksomheten. Men det er klart, får vi samme tilstander med bare et fåtall båter og anlegg som eksempelvis i Sverige, blir det enklere å gjennomføre tilsyn og kontroll for Direktoratet.  Fordi der har man allerede klart å slukke lyset for godt, avslutter Meinert.

09.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake