Effektivisering i utstedelsen av Eksportattester

NSL er med i Mattilsynets referansegruppe i prosjektet som ble startet i fjor, og som skal lede fram til at eksportørene får en mulighet til å rekvirere attester 24/7. Slik mulighet vil kreve en forhåndsgodkjenning/økt tilsyn med produksjonsbedriftene samt at eksportøren er godkjent for «selvbetjening» av Mattilsynet. For aktører som ikke har slik godkjenning vil dagens rekvireringssystem fortsatt gjelde.

Mattilsynet beregner at det nye elektroniske systemet vil være i virksomhet hæsten 2018. Før den tid vil de være behjelpelige med økt servicegrad i påsken 2017 og 2018.


03.11.2016  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Tilbake