Dynamiske minstepriser for fersk sei

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi), Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) har blitt enige om å sette i verk en prøveordning med dynamiske minstepriser for fersk sei. Ordningen starter opp tidlig i september.

- Det er veldig positivt at vi nå skal prøve ut en moderne og markedsstyrt modell for fastsetting av minstepris for fersk sei i Surofis distrikt. Vi har vurdert dette grundig, og har sammen med kjøperorganisasjonene utviklet en modell vi mener er godt egnet for førstehåndsomsetningen av sei, sier administrerende direktør Sveinung Flem i Surofi.

Prøveordningen innebærer at minsteprisen for fersk sei vil fastsettes på basis av førstehåndsprisen på fryst sei omsatt gjennom Surofi og eksportprisene på ulike produkter av sei. Minsteprisene vil justeres månedlig, og partene er enige om å vurdere hyppigere justeringer i hovedsesongen på vinteren.

-Det er til syvende og sist kjøperne i eksportmarkedene som bestemmer prisen på norsk fisk i første hånd, og med dynamiske minstepriser får vi nå en direkte kobling mellom markedene og minsteprisfastsettingen. Dette vil sikre en effektiv prising i førstehåndsmarkedet, og gjør verdikjeden bedre i stand til å takle både oppturer og nedturer, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

-Overgangen til den nye modellen innebærer en liten økning fra dagens minstepriser, og så er det markedsutviklingen som vil styre minsteprisene fremover. Vi tar nå det første steget med innføring av dynamiske minstepriser innenfor hvitfisk, og med erfaringene vi nå vil høste tror vi at tilsvarende modeller også kan brukes på flere fiskeslag, sier Sveinung Flem i Surofi.

- Sjømatmarkedene er i stadig utvikling, og endringer kommer gjerne fort. Da er det viktig at vi har et minsteprissystem i Norge som er i stand til å respondere raskt og forutsigbart. Ved å bruke kjente og objektive indikatorer som grunnlag for fastsetting av minstepris oppnår vi en forenkling av systemet som kommer både fiskerne og industrien til gode, sier Johansen i Sjømat Norge.

Minsteprismodellen som nå skal prøves ut i Surofi er utformet slik at minstepris på fersk sei over 2,3 kg settes til 70 prosent av en referansepris. Referanseprisen består av gjennomsnittlig førstehåndspris på fryst sei over 2,3 kg og gjennomsnittlig eksportpris for seiprodukter regnet om til pris per kg råstoff. Referanseprisen beregnes på månedsbasis. Minsteprisene på øvrige sorteringer av sei fastsettes etter faste faktorer basert på minstepris for stor sei.

-Innføringen av dynamiske minstepriser viser at partene er i stand til å utvikle førstehåndsomsetningen av fisk, og jeg håper at vi raskt kan få på plass lignende modeller også for andre fiskeslag og salgslag i hvitfisksektoren. Tiden er nå moden for å legge spåkulene bort når minstepris skal fastsettes, sier Jurgen Meinert, fagsjef hvitfisk i NSL.

Mer informasjon

Sveinung Flem, administrerende direktør, Surofi, tlf 900 94 510

Sverre Johansen, direktør industri, Sjømat Norge, tlf 980 51 507

Jurgen Meinert, fagsjef hvitfisk, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, tlf 920 45 445


01.09.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake