Sjømatindustrimeldingen

Pressemelding

Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) er fornøyd med retningen sjømatindustrimeldingen viser, sier Frode Reppe, fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon. NSL er spesielt fornøyde med at vi skal få en mer balansert markedsplass for villfisk, og at minsteprisfastsettelsen blir forenklet og forbedret.

 

Vi ser at ministeren også har fokus på forskning og innovasjon, i tillegg til  fokus på økt markedsadgang for norsk sjømat. Dette er alle viktige momenter for å utvikle næringa til å bli en ennå større bidragsyter til norsk økonomi.

 

Næringen må få muligheten til å ta i bruk hele kysten i et fremtidsperspektiv. Skal vi kunne utvikle nye næringer i kjølvannet av fiske og oppdrett  må vi sørge for at infrastrukturen opprettholdes og utvikles på en slik måte at det er mulig å bo og trives der. 

 Som et sterkt bidrag til dette er det nå viktig å holde fokus på at vi får mer fersk fisk på land og at tilgangen på den blir stabil. Det aller viktigste er uansett at det nå ikke gjennomføres flere runder med kvotekonsentrasjoner, avslutter Reppe. 


16.11.2015  •  Kategori: Kommunikasjon og Næringpolitikk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake