NSL viser til lusesituasjonen i Nord Trøndelag

Pressemelding

NSL har i sitt høringssvar til Departementet i anledning Stortingsmeldingen om «Vekst i havbruket» gitt støtte til at Mattilsynet skal kunne bruke dramatiske virkemidler om lusenivåene skulle bli for høye.  Imidlertid har NSL ved flere anledninger tatt til orde for at Mattilsynet gis anledning til å vurdere situasjonen opp mot hensikten med virkemidlene, nemlig ivaretakelsen av lakse- og sjøørretstammene. Sjøørreten befinner seg nå i elvene, dette gjelder også mesteparten av den ørreten som ikke er kjønnsmoden. Laksen befinner seg enten i elvene eller ute i havet. Ingen av artene er dermed eksponert for lus. NSL mener derfor at Mattilsynet nå bør vurdere konsekvensene av de varslede tiltakene mot hva som ønskes oppnådd. 


21.09.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Tilbake