Bedre rammevilkår for visningsanleggene

Pressemelding

En åpning om å knytte visningstillatelser til 4 lokaliteter vil gi muligheter til helårlig drift av visningsanleggene og gi publikum et betydelig bedre tilbud.
Tidligere har visningsanleggene hat utfordringer med brakklegginger og utsettssoner.

 

«Dette er en gledens dag.

 

NSL og Forum for visningsanleggene er svært fornøyde med denne endringen og vil rette en stor takk til NFD som har jobbet rask i denne saken. Dette vil bedre vilkårene for visningsanleggene og dette vil gi besøkende et bedre tilbud, sier Stian Lernes, fagsjef oppdrett i Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL).

 

Dette kommer godt med! Visningsanleggenes jobb er å styrke kunnskapen om akvakultur blant befolkningen. Det gjelder både rekruttering, omdømme og formidling av kunnskap, avslutter han.»

 

NSL fungerer som sekretariat for visningsanleggene i havbruk. Det er totalt 16 visningsanlegg i havbruk i dag fra Hordaland i sør til Troms i nord.  

 

Du kan lese pressemeldingen til NFD her


29.05.2015  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake