Høringssvar- Tveteråsutvalget

Pressemelding

Utvalget for hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er nå ferdig med gjennomgangen av utredningen av sjømatindustriens rammevilkår.

 

- Polariseringen mellom sjø- og landsiden har i alt for mange år ført til en tilstand av dys- funksjonalitet i næringen. Utviklingen av produkter som er tilpasset dagens forbrukere skjer i alt for liten grad på basis av en felles forståelse mellom båtsiden og  industrien.  Beskyttet av prisgarantier for fisk, omsetningsmonopol og en ivrig fagforening er det fremdeles slik at sjøsidens ansvar for produktet opphører ved kaikanten, sier Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL

NSL mener at  det er 4 langsiktige mål  en fremtidig fiskeripolitikk må oppnå :

 

- mer fersk fisk på land

 

- stabil og jevn tilgang

 

 

- ingen ytterligere kvotekonsentrasjon

 

- tar i bruk hele kysten der ressursene finnes

 

-Tveteråsutvalget har gjort en grundig jobb som blir et viktig bidrag til  å få næringen ut av sin rigor tilstand, men NSL kan ikke være enig i at frie omsettbare kvoter og  enda mer strukturering er rett medisin. Vi tror heller ikke at fiskeindustrien eller kapitalkreftene på børsen  er bedre eiere av fiskerettigheter enn aktive fiskere, avslutter Meinert.

 

Les hele svaret her:

 

Videre spørsmål kan rettes til Jurgen Meinert, tel 920 45 445 


17.04.2015  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake