Rekefisket i og rundt Varangerfjorden

Pressemelding

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) registrerer  bekymringer blant førstehåndsomsettere av reker over den store fiskeintensiteten i Varangerfjorden de siste årene.
 
På grunn av  god etterspørsel  og mindre tilgjengelighet av ferske reker i Skagerak ble det en svært positiv utvikling i 2014 for reker fra Varanger. Så langt i 2015 er det også langt flere båter med i dette uregulerte fisket enn året før.
NSL deler derfor bekymringen med medlemmer om at det  kan være en overhengende  sannsynlighet for at  det fiskes for hardt på bestanden.
 
Førstehåndskjøperne av reker i nord  vet av dyrbar erfaring at kontinuiteten i handelen med reker er viktigere enn et kortvarig attraktivt fiske for flåten. Et stabilt og forutsigbart marked er en forutsetning for gode rekepriser også i fremtiden. Radikale begrensninger eller total fredning i nær fremtid vil ha negative ringvirkninger for både sjø- og landsiden.
 
-Vi mener at Fiskeridirektoratet bør følge nøye med på uttaket og antall påmeldte båter i fiske etter levende reker, og vurdere å innføre strakstiltak som reduserer fiskepresset uten for store konsekvenser for båt- eller industrisiden, sier Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL.
 
Tiltakene som NSL kan se for seg er en begrensning av deltakerne i fisket og/eller ukeskvoter  pr. båt. 
-Vi får bare håpe at ingen varmer opp kristne tradisjoner og be for helgefredning igjen. Det er markedet som bør bestemme, avslutter Meinert.

 


10.04.2015  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake