Bedre vilkår for Visningsanlegg i Havbruk

Pressemelding

Et nytt høringsbrev angående endring i laksetildelingsforskriften § 34 første ledd – antall lokaliteter til visningsanlegg er nå tilgjengelig på regjeringens nettsider. Du finner den her

 

Begrensningen som har vært har ført til utfordringer med tanke på rasjonell og forsvarlig drift. NSL er svært fornøyd med at departementet nå ser dette. Som sekretariat for forumet for visningsanlegg (ViH) ønsker Norske Sjømatsbedrifters Landsforening denne endringen velkommen.

 

Stian Lernes, fagsjef oppdrett i NSL er svært positiv til endringen i laksetildelingsforskriften § 34. «Departementet åpner nå for å knytte fire lokaliteter til en visningstillatelse mot tidligere en, dette vil være et stort løft for våre medlemmer i VIH somønsker å gi et bedre tilbud til sitt publikum».

 

For at et visningsanlegg skal fungere optimalt trenger aktørene forutsigbarhet. «Med tanke på brakklegging og soneinndeling vil denne endringen gjøre tilbudet mer robust i fremtiden», sier Lernes. I dag kombineres en visningstillatelse med flere kommersielle tillatelser, noe som bidrar til et bedre og mer forutsigbart tilbud som viser besøkende hva havbruk i laks og ørret faktisk er. Målet med disse visningsanleggene er å bedre omdømme, formidle kunnskap og øke rekrutteringen til sjømatnæringen.

 

Du finner i dag visningsanlegg fra Hordaland i sør til Troms i nord, du finner dem på www.akvavisning.no

 

Videre spørsmål rettes til Stian Lernes, telefon 908 88 296

 


26.02.2015  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Tilbake