Meklingsnemnda har talt!

Pressemelding

Norges Råfisklag har fulgt meklingsnemndas forslag til nye minstepriser for torsk større enn en 2,5 kg.
Industrien, representert av NSL, FHL og Fifor tar dermed prisene til etterretning.
For de andre priser i Norges Råfisklagets prisliste ble det oppnådd enighet under meklingen.
Dermed har førstehåndsomsettere følgende nye minstepriser med virkning fra 17.12.2014:

 

 

Torsk over 6,0 kg                              kr 16,00 (+ kr 1,25)

Torsk 2,5-6,0 kg                                kr 13,50 (+ kr 1,25)

Torsk-2,5 kg                                     kr 11,75 (+ kr 0,75)

Torsk under 1,0 kg                            kr 10,00 (+ kr 0,25)

Sei over 2,3 kg                                  kr 10,00 (+ kr 0,25)

Rødspette minst 650 g                       kr 5,50 (tidligere fri prisdannelse)

Rogn av torsk til konsum                    kr 5,00 (- kr 1,00 )

 

Øvrige minstepriser videreføres.

 

 

Det er ikke å komme ifra at økningen, og da særlig den store torsken på 2,25 kr i forhold til fjorårets sesong er utfordrende for industrien, konstaterer Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL, og legger til at en uproporsjonal økning av stor torsk neppe vil føre til bedre kvalitet for den  norske torsken.  Fiskerne vil muligens tro at de vil øke fortjenesten med stormasket garn isteden for å satse på markedspris og kvalitet ved linefisket.

 

Men situasjonen i 2015  behøver ikke å ble direkte dårlig for industrien, - Torskekvoten for 2015 innebærer en 10 prosent nedgang fra i år, og dette vil normalt gi seg utslag i høyere priser. En svak kronekurs som muligens fortsetter gjennom første delen av 2015 vil også dra i positiv retning. Men en ting er antagelser og prognoser, noe helt annet er en minstepris som er valgt for nært markedspris.

 

Dette var første gang at meklingsordningen som er permanent innført i årets såkalte moderniserte Råfiskloven, er blitt utprøvd. -Nemnda hadde ingen enkel oppgave, partene står etter bruddet forrige uke langt fra hverandre.  Dessverre må industrien konstatere at det må mer til enn en ny paragraf og ei meklingsnemnd for å oppnå en rimelig fordeling mellom land og sjøsiden, avslutter Meinert.


17.12.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake