Minstepris”light" ?

Pressemelding

Direktesalg av fersk fisk på internasjonale auksjoner-  minstepris”light”?
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har ofte fattet mistanken  at minstepriser for ferskfisk ikke gjelder  fiskere med kreative løsninger.
 
Med hjelp av bl.a. næringens penger har man sett seg om etter nye kunder og fant dem i en auksjonshalle i Grimsby. Det ligger selvsagt  i salgslagets interesse å skape de beste priser for  fagforeningens medlemmer, men det spørs om ikke Råfisklaget har gått vel langt … Det var derfor bra at Råfisklagets assisterende direktør, Svein Ove Haugland , prøvde seg på en presisering av hva  man egentlig tenker der i gården.
 
Vi vet alle at pris for fisk er høyst avhengig av mengden i markedet. Finnes det mye fisk, går prisen ned. Er det lite fisk på auksjon i eksempelvis Grimsby, vil prisen går opp. Ser vi for oss en uke med store landinger vil det motsatte skje.  Fisken på den internasjonale auksjonen vil stupe inntil det finnes noen som er villig til å kjøpe. Samtidig  gjelder selvsagt minstepris langs kysten.
 
Så langt  har vi i Norge hatt et solidarisk system som er lagt opp til en periodisk minstepris som ligger  rett i underkant av en antatt gjennomsnittlig markedspris. Det betyr dessverre at førstehåndskjøper ikke kan  regne med å tjene penger ved alle kjøp og anvendelser i perioder. Satt på spissen legger nå Råfisklaget opp til et system  der mine medlemmer risikerer å få kjøpt fisk bare når markedsprisen er under minsteprisen. Resten av året skal fiskerne selge direkte på auksjon.
 
Mulig at  vi må godta å bli utkonkurrert av bedre priser i en global handel, men da bør vi ha mulighet til å konkurrere på samme vilkår. Fiskeauksjoner i Europa vil aldri akseptere  minstepriser for fersk fisk - ganske enkelt fordi auksjonen ikke eier fisken. Det er det fiskeren som gjør.  
 
I en situasjon der fisken ikke oppnår norsk minstepris har fiskeren 2 muligheter: kast eller selg til markedspris. Jeg tror valget er enkelt. Han vil selge til markedspris på auksjonen, uansett hva som står på Råfisklagets sluttseddel.
 
Mine medlemmer vil i samme situasjon tvinges til å subsidiere fisken, rett og slett fordi minsteprisen er objektivt for høy. Markedet der fisken havner er det samme. Dette er i høyeste grad konkurransevridende og vil eliminere også den siste muligheten til å skape langsiktige strategier for arbeidsplasser langs kysten.
 
Men for all del, NSL har ingenting imot å selge fisk på auksjon. Det er flere fiskekjøpere som selger fisk på denne måten.  Eksempelvis fikk Norway Fish  Auction  i Tromsø bedre priser for linefisket hyse enn  auksjonen i Grimsby kunne skilte med til tider i høst. Men det er fiskekjøpernes ansvar. Vedkommende kjøpte fisken i konkurranse og på samme vilkår som resten av Råfisklagets kunder.
 
Politikken til Norges Råfisklag om å etablere  kunder for gode tider, og kunder for dårlige tider, kan ikke aksepteres.
 
Spørsmål rettes til Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk, tel. 920 45 445

14.10.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake