NSL tilbyr hjelp til Aspaker

Pressemelding

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til TDn Finans at hun vil utsette en beslutning om midlertidig utvidelse av MTB-reguleringen og viser særlig til at miljøaspektet må ivaretas.

 

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har fremmet forslaget om en midlertidig utvidelse av MTB-reguleringen som et tiltak mot sanksjonene fra Russland. Svaret fra Fiskeriministeren er at hun vil utsette avgjørelsen fordi miljøkonsekvensene av et slikt tiltak må gjennomgås nøye. Slikt tar tid. NSL oppfatter at miljøaspektet i denne sammenhengen er lusa. Flere oppdrettere møter allerede i neste uke MTB-taket, og NSL tilbyr seg derfor å hjelpe Fiskeriministeren med gjennomgangen av miljøaspektet slik at vedtaket kan fattes raskere.  Før vi rekker ut en hjelpende hånd vil vi gjøre oppmerksom på at forslaget fra NSL ikke medfører en økning i antall fisk, kun en utsettelse av slaktetidspunkt.

 Mattilsynet hevdet senest 14/6-2014 at våravlusningen i år gikk fint, og at villaksesmolten de fleste stedene kom seg ut av fjordene med lite lakselus. Sånn har det mer eller mindre vært etter at næringa skaffet seg den nødvendige erfaringen med dette tiltaket. Villaksen er jo den arten som legger premissene for lusenivåene, så da skulle den siden av saken være i orden?

Oppdrettsnæringa har krav om at det ikke skal være mer enn 0,5 lus pr. fisk i anleggene året gjennom.

Nederst her finner du lusetallene fra og med 2011 til 2014. (se lusedata, ikke gjengitt her) Som en ser ligger de fleste godt under kravene som er satt. Unntaket er Nord-Trøndelag, men årets fantastiske fiske i elvene i fylket, og da særlig i dronninga Namsen, burde jo være egnet til å berolige.

NSL ser fram til et snarlig vedtak som forhindrer slakting av ørret og laks i en periode der markedet er så usikkert som det er nå.

 


15.08.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake