Reker, de er røde!

Pressemelding

Tidligere enn ventet bestemte WWF å publisere sitt bidrag til sommerens agurknytt.
 
I sin nordiske sjømatguide som lanseres denne uken, anbefaler WWF at forbrukerne bør styre unna reker fra Skagerak og Nordsjøen. Dette begrunnes på sedvanlig vis med  påstander med en dårlig bestandssituasjon, dumping og  uønsket bifangst.
 
Rekeforvaltningen i Nordsjøen og Skagerak er basert på internasjonale avtaler mellom EU og Norge, og tar utgangspunkt i anbefalinger fra det Internasjonale Havforskningsorganisasjon(ICES)- Årets anbefaling ligger på 5500 tonn og Norge tillater sine båter å fiske 3100 tonn. Dette er i høyeste grad innenfor en ”føre var” forvaltning.
 
Videre påstår WWF at fiskerne, som for øvrig har en maksimalkvote på 49 tonn reker pr. båt, bedriver miljøkriminalitet fra øverste hylle. Det er verdt å merke seg at Norges fiskeriforvaltning for lengst innførte krav om både maskestørrelse, sorteringsrist og ilandføringsplikt for hele fangsten.
 
 - Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) forventer selvfølgelig at næringen forholder seg til de gjeldende forskrifter fastlagt av myndighetene. NSL bidrar i arbeidet med å påpeke viktigheten av dette overfor næringen, nå sist i vinter når Fiskeridirektoratet sammen med næringsorganisasjonene, gjennomførte en kampanje mot fiskejuks langs kysten, sier Jurgen Meinert, fagsjef NSL.
Påstanden om at rekebåtene på Sørlandet og i Nordsjøen fisker opp til 30% uønsket bifangst og dumper  småreker  kan virker derfor veldig søkt. Norge har en effektiv og vellykket fiskeriforvaltning som bestandssituasjonen for de aller fleste fiskesorter i havet rund oss  bekrefter. 

23.06.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake