Nye ansikter i NSL

Pressemelding

Styret i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, har ansatt Stian Lernes som ny Fagsjef oppdrett. Stian Lernes overtar etter Kristin Sæther som starter i ny stilling i Akvaplan-niva. Stian kommer fra Sett Sjøbein hvor han har hatt stilling som Prosjektmedarbeider.

 -Han har både praktisk- og teoretisk bakgrunn fra oppdrettsnæringa og har i tillegg personlige kvaliteter vi har lett etter, sier Oppdrettsutvalgets leder, Alf-Gøran Knutsen.

Stian er 29 år og vil tiltre stillingen ut på sensommeren.

 

Det opprettes samtidig en ny stilling i NSL med ansvar for kommunikasjon og næringspolitikk. Til å dekke dette arbeidsfeltet har styret ansatt Frode Reppe. Frode er for tiden engasjert av Frøya Kommune som Prosjektleder i Kysten er klar. Han har sin utdannelse fra Sjøforsvaret.

Frode er 54 år gammel og tiltrer stillingen medio august.

Frode har stor kontaktflate i sjømatnæringa og siden han kommer fra – og bor på Frøya, har han en grunnleggende forståelse for hvordan næringa er «skrudd sammen».

 

-Vi ser fram til å få begge de nye medarbeiderne på plass sier styrets leder, Lars Heine Kåsa. Vi tror dette kan bli veldig bra både administrativt og for medlemmene, sier han. Ved å velge å ansette to personer mener vi å ha tettet kapasitetsmangelen vi lenge har sett være der, avslutter Lars Heine Kåsa.

Begge ansettelser har vært gjenstand for en nøye prosess som har blitt håndtert av tillitsapparatet i NSL.


17.06.2014  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Tilbake