NSL imot strukturering

Pressemelding

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er skeptisk til  forslaget om strukturering av båter under 11 meter i den lukkede gruppen. Jurgen Meinert, fagsjef for hvitfisk i NSL, er overrasket over at Nærings- og fiskeridepartementet allerede nå, ett år etter  behandlingen av Stortingsmelding nr. 22 som konkluderte med at det ikke bør innføres strukturering i fiskeflåten under 11 meter, fremmer en høring om samme emne.
 
Fiskefartøy under 11 meter er den viktigste ressursen for mange kystsamfunn. ”Jeg merker meg at Nofima i en rapport om denne gruppen konkluderer med at dagens fangstgrunnlag er en god basis for lønnsom drift.”
 
Derimot er det den økonomiske konsekvensen for landindustrien tilsynelatende brukt lite tid og plass til  i  høringen. Meinert påpeker at den regionale fiskeindustrien  er helt avhengig av  mangfold i flåten, og  at det dermed finnes flest mulig leverandører til bedriftene. En aktiv sjarkflåte som fisker på regionale, felles ressurser er en bærebjelke for lokalsamfunn langs kysten. Departementets  ønske om å  redusere ytterlig antall båter vil derfor også føre til strukturering, dvs. nedlegging, på landsiden. Jeg synes det er betimelig å spørre fiskeriministeren om hun har kjøperne for hånden  for slike  strukturerte bruk, spør Meinert.
 
Også Norges Kystfiskarlag, som samler de fleste av de berørte båtene, har sagt ubetinget nei til strukturering i fiskeflåten under 11 meter.
 
Norge som fremste fiskerinasjon må selvsagt ha fokus på lønnsomhet i hele næringen. Men en strukturering mot viljen til de båter dette skal gjelde for og med  høy risiko for å skade både næring og samfunn langs kysten, er ikke rette medisinen, avslutter han.

12.06.2014  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Tilbake