Innland

NSL Innland består av fiskehandlere, fiskegrossister og fiskematprodusenter spredt utover hele landet, og støtter og hjelper bedriftene med å fremme fellesinteresser i overordnede saker. God kontakt med myndigheter og Mattilsynet er viktig. Vi skal være bindeleddet mellom myndighetene og bedriftene. Fagsjef for innland representerer medlemmene i ulike utvalg og fora.

NSL Innland ledes av Innlandsutvalget, som består av sju bedriftsrepresentanter. Utvalget prioriterer arbeidsområdet for NSL Innland og Fagsjef Innland er sekretær for utvalget. Mer informasjon om representantene som utvalget består av finnes i menyen til høyre.


NSL Innland samarbeider med fiskehandlerforeninger i Danmark og Sverige gjennom Nordisk Råd for Detaljfiskehandlere (NRfD). Formålet med NRfD er å styrke samarbeidet mellom fiskehandlere i Norden for å kunne utvikle og opprettholde felles interesser. Sammen ønsker vi også å fremme fiskehandlerfaget. Dette gjøres gjennom ulike prosjekter og Nordisk Mesterskap i Sjømat. I menyen til høyre finnes link til foreningens hjemmeside.

 

NSL Innland arrangerer ulike konkurranser. Årlig arrangeres NM i Sjømat. Dette er fagkonkurranser for de som til daglig arbeider bak fiskedisken. Hvert andre år arrangeres NM i Sjømatprodukter, for håndverksbedrifter og industribedrifter. Konkurransen kårer landets beste fiskekake, fiskekarbonade, fiskepudding, fiskeboller, fiskegrateng, ferdigrett og nyhet.

Fiskedisken.no, et opplæringsprogram om fersk fisk som alle kan benytte, er et synlig eksempel på ett av våre prosjekt. Test dine egne kunnskaper her!