Havbruk – industri og eksport

Dette fagområdet i NSL tar for seg eksport- og foredlingsindustrien i Norge, med hovedvekt på oppdrettet fisk. NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen. Dette gjelder både ovenfor norske så vel som internasjonale myndigheter.

Fri markedsadgang på all eksport av oppdrettsfisk er en av våre fanesaker. Dette skal gjelde alle aktører uansett marked og markedssegment. I EU er nå dette målet nådd, men vi ser at det på andre eksportmarkeder fortsatt er store utfordringer. Dette vil vi ha fokus på i tiden som kommer og gjøre vårt til at markedsadgangen normaliseres for alle som ønsker å delta.

Foredlingsindustrien møter tollbarrierer i vårt hovedmarked som er EU. Særlig gjelder dette for varer som det er brukt sukker og/eller salt ved fremstillingen av. NSL arbeider her aktivt med å få økt landets tollfrie kvoter til EU, og om mulig på sikt å oppnå tollfrihet.

Markedskunnskap er nøkkelord innen Eksport og Foredling av fisk. NSL synes det har vært rettet for liten innsats innen FoU på disse områdene de seneste år. Vi arbeider for at det skal bli stilt flere midler til rådighet for industri- og forskermiljø, slik at kunnskapen kan nå et nivå som dagens marked stiller krav om.