Fangstbasert industri og eksport

Fangstbasert industri og eksport i NSL omfatter all produksjon, omsetning og eksport innenfor hvitfisksektoren, pelagisk sektor og skalldyr. NSL arbeider med rammebetingelsene for de ulike sektorer og ønsker å ha et nært forhold til de enkelte medlemsbedriftene.


En av de omfattende oppgavene til NSL er deltakelse i prisdrøftelsene for de enkelte fiskeslag som gjennomføres med de ulike fiskesalgslagene. I denne forbindelse er det nødvendig å holde et konstant fokus på de ulike markedene gjennom en tett dialog med eksportørleddet.


Av andre viktige saker for medlemsbedriftene kan nevnes:

  • regulering av de ulike fiskerier
  • forholdet til myndighetene på ulike nivå
  • kontakt og samarbeid med andre bransjeorganisasjoner
  • deltakelse i prosjekter av direkte bedriftsrettet og generell karakter