Havbruk – industri og eksport

NSL Havbruk – industri og eksport er en organisasjon for små og mellomstore oppdrettsbedrifter. Vi arbeider for best mulige rammebetingelser for bransjen generelt og for medlemsbedriftene spesielt.

 

Havbruksnæringa har gjennomgått en betydelig omstrukturering de siste 10-årene. De fleste aktørene i næringa er likevel små og mellomstore. NSL Havbruk – industri og eksport arbeider for rammevilkår som sikrer en fortsatt differensiert struktur i havbruksnæringa.

 

NSL ønsker å være en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene. Vi presenterer medlemmenes behov overfor myndighetene i alle relevante saker, og er et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter. NSL fungerer derfor som en ekstra medarbeider for medlemmene

 

Les mer om NSL Havbruk – industri og eksport under fagmenyen til høyre. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss for utfyllende informasjon om vårt arbeide innen Havbruk – industri og eksport