NSL informerer

Ferskfiskeksportører kan konstatere en bunn-notering for fersk torsk i uke 4. Torsken var ikke verdt mer enn 21,97 kroner pr kilo fob norsk grense. Og det er 1,70 kroner lavere enn uka før. Mulig...

01.02.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Styret i NSL vil med dette informere om at Svein Reppe (56) overtar som adm direktør i NSL. Reppe har nærmere tredve års fartstid fra sjømatnæringen, og har i de siste fire årene jobbet som...

01.02.2012  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Seks prosjekter finansiert av FHF om merking og sporing av rømt oppdrettslaks tilbake til eier er nå i startgropen. Prosjektene ble plukket ut etter en åpen utlysning der søknader ble evaluert av...

26.01.2012  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) ble fastsatt 16.august 2011 og trer i kraft 1. januar 2012.   Etter forskriftens § 7 annet ledd, skal...

26.01.2012  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Minsteprisdrøftelser med Surofi i Ålesund førte ikke til enighet om prisene for torsk . Også i år er grunnen til uenighet de forskjellige syn på markedsutsiktene for 2012. I tillegg ba NSL om en...

25.01.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Prisen for torsk fortsetter å falle. I uke 3 var et kilo torsk , fob norsk grense,  ikke mer verdt enn 23,64 kroner. I forhold til i fjor har prisen gått ned med 2 kroner. Det ble eksportert 681...

25.01.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Stortaren i Nord-Trøndelag er stor og flott. Det er konklusjonen etter undersøkelser som er gjort før og etter prøvehøsting av stortare i 2011. I områder i Nord-Trøndelag som ble prøvehøstet i...

20.01.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Oslo (NTB-Solveig Joten Svensen): Sjømatsektoren krever at regjeringen tar hensyn til sjømatnæringen og havmiljøet når den tillater at enorme mengder gruveavfall dumpes i norske fjorder. -Det...

11.01.2012  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer<<  <   Side 23 av 23