NSL informerer

for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg.   FHF og sintef ønsker at næringen skal få bedre grunnlag for å vurdere om det kan finnes eller...

16.05.2012  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Tallene for 2011 og de 24 foregående årene er nå klare og er publisert i rapporten "Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2011", som viser utviklingen i gytebestand, fangst,...

10.05.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


FHF planlegger Formidlingssamling Havbruk på Gardermoen 14.-15.mai 2012 FHF oppfordrer alle aktører til å sette av datoene. Mer informasjon om arrangementet finner du her. Har du spørsmål...

07.05.2012  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fiskeri- og kystdepartementet har sendt ut forslag om å heve kvotetak for torsk og hyse i den konvensjonelle havfiskeflåten frå 3 til 5. – Konvensjonelle havfiskefartøy har i fleire år slite med...

12.04.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Mattilsynet melder om problemer ved eksport av fisk og sjømat til Tollunionslandene for varer som har vært mellomlaget i Litauen (EU). Varer har blitt stoppet på grensene til Russland,...

12.04.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


I årets prisdrøftelsen for taskekrabbe i Trondheim ble det enighet om nye minstepriser mellom industrien, representert av NSL, og Norges Råfisklag. De nye minsteprisen som gjelder fra 26.mars 2012...

21.03.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Havforskningsinstituttet fraråder å gi Nussir ASA utslippstillatelse i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark siden dette vil bety en alvorlig forurensing av fjorden. ”Tungmetallforurensingen...

13.03.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fiskeridirektoratet har besluttet å utvide kysttorskreguleringen i Borgundfjorden og Heissafjorden slik at vernetiltakene får virkning også for mai måned. De tre siste årene har det vært forbudt å...

01.03.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Mattilsynet ber Veterinærinstituttet evaluere dagens bekjempelsesstrategi mot Pancreas disease (PD) hos oppdrettslaks. – Vi har bekjempet PD i fire år og i tillegg har vi fått en ny virusvariant....

28.02.2012  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Årets prisforhandlinger for skjell og kvitlaks mellom Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening var preget av  usikre markedsutsikter . For kamskjell var det ikke mulig å enes om...

10.02.2012  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer<<  <   Side 22 av 23   >  >>