NSL informerer

Høringssvar – endring av kvoteåret i torskefiskeriene fra 1. januar – 1.september Viser til deres brev av 4.10.2016, deres ref.nr. 16/12108.  Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og...

12.01.2017  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Departementet ber høringsinstansene om synspunkter knyttet til økt fleksibilitet til de nye produksjonsområdene. NSL mener at store deler av forslaget som er på høring, er positivt for de...

11.01.2017  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Til hvitfiskvirksomheter Mattilsynet sender ut dette informasjonsskrivet til alle hvitfiskvirksomheter. Skrivet er ment å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets...

10.01.2017  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


    Journalkrav i Landingsforskriften.   Den 1. januar 2017 innføres forskriften. Alle som kjøper/produserer fisk skal føre en journal hvor innkjøp, salg, lagervare og varer i...

16.12.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Det enkle ville vært det beste...   - Som en stor sjømatnasjon er vårt rykte ute i verdensmarkedene avhengige av god ressurskontroll, og ut fra dette har det blitt et behov for flere...

16.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fiskeridirektorat, dette flotte byråkratveldet fra Bergen ser sitt samfunnsoppdrag å gi brukere en åpen, tydelig, enkel og forutsigbar forvaltning. Dette må man jo virkelig sette pris på, og hvis...

09.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


NSL er med i Mattilsynets referansegruppe i prosjektet som ble startet i fjor, og som skal lede fram til at eksportørene får en mulighet til å rekvirere attester 24/7. Slik mulighet vil kreve en...

03.11.2016  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Mer


Sjømatdagene 2017 begynner nå å ta form. Konferansen vil bære preg av at 2017 er et valgår, og i denne forbindelse skal vi utfordre politikerne fra alle partier på hva de tenker om utviklingen i...

02.11.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) viser til høring om «Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett», og takker for...

22.09.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


NSL har sendt inn høringssvar i forbindelse med implementeringen av system for kapasitetsjustering i havbruksnæringen.    Hovedlinjene i NSLs høringssvar kan oppsummeres som følger:  ...

21.09.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer<<  <   Side 2 av 22   >  >>