NSL informerer

Departementet ber høringsinstansene om synspunkter knyttet til økt fleksibilitet til de nye produksjonsområdene. NSL mener at store deler av forslaget som er på høring, er positivt for de...

11.01.2017  •  Kategori: Oppdrett  •  Postet av: NSL  •  Mer


Til hvitfiskvirksomheter Mattilsynet sender ut dette informasjonsskrivet til alle hvitfiskvirksomheter. Skrivet er ment å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets...

10.01.2017  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


    Journalkrav i Landingsforskriften.   Den 1. januar 2017 innføres forskriften. Alle som kjøper/produserer fisk skal føre en journal hvor innkjøp, salg, lagervare og varer i...

16.12.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Det enkle ville vært det beste...   - Som en stor sjømatnasjon er vårt rykte ute i verdensmarkedene avhengige av god ressurskontroll, og ut fra dette har det blitt et behov for flere...

16.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


Fiskeridirektorat, dette flotte byråkratveldet fra Bergen ser sitt samfunnsoppdrag å gi brukere en åpen, tydelig, enkel og forutsigbar forvaltning. Dette må man jo virkelig sette pris på, og hvis...

09.12.2016  •  Kategori: Hvitfisk  •  Postet av: NSL  •  Mer


NSL er med i Mattilsynets referansegruppe i prosjektet som ble startet i fjor, og som skal lede fram til at eksportørene får en mulighet til å rekvirere attester 24/7. Slik mulighet vil kreve en...

03.11.2016  •  Kategori: Eksport og foredling  •  Postet av: NSL  •  Mer


Sjømatdagene 2017 begynner nå å ta form. Konferansen vil bære preg av at 2017 er et valgår, og i denne forbindelse skal vi utfordre politikerne fra alle partier på hva de tenker om utviklingen i...

02.11.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) viser til høring om «Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett», og takker for...

22.09.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


NSL har sendt inn høringssvar i forbindelse med implementeringen av system for kapasitetsjustering i havbruksnæringen.    Hovedlinjene i NSLs høringssvar kan oppsummeres som følger:  ...

21.09.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer


  Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening møttes nylig til et dialogmøte i Trondheim.     Foto: Hege Iren Svensen   Konstruktivt dialogmøte i...

05.09.2016  •  Kategori: NSL informerer  •  Postet av: NSL  •  Mer<<  <   Side 2 av 22   >  >>