Sykdomshåndtering

I det forebyggende arbeid av og håndtering av sykdomsutbrudd må det alltid tas høyde for at det er sykdom som skal bekjempes og ikke næringsaktørene.

NSL har i flere år arbeidet for etablering av en erstatningsordning for dekning av tap i forbindelse med pålagt utslakting av oppdrettsfisk. NSL mener finansiering av ordningen bør være delt mellom staten og oppdretterne, og eventuelt forsikringsselskapene. Den må være obligatorisk for samtlige oppdrettere.

Den sittende regjeringen har sagt at staten ikke vil bidra med penger til en slik ordning. Regjeringen har videre presisert at det ikke vil være aktuelt å innføre en felles erstatningsordning basert på innkreving av avgift fra oppdretter med mindre det er "bred støtte i næringa" for dette. Vi ser at i denne saken er det de minste aktørene som har størst behov for en fellesordning. For de større aktørene er det imidlertid ikke et behov for erstatningsordning, og det er dermed heller ikke "bred støtte" i næringa.

NSL er i dialog med Fiskeri- og kystdepartementet om saken.