Helse og miljø

Rømming

Oppdretterne prioriterer arbeidet mot rømming svært høyt, og samlet sett går det totale antall rømt oppdrettsfisk ned. Den store innsatsen som er satt inn på utstyrsiden, tekniske krav, kompetanseutvikling og skjerping av rutiner har gitt resultater. Les mer..

PD (Pancreas Disease)

Næringen tok i 2007 initiativ til en samordnet kraftinnsats for å bekjempe PD på Vestlandet. Rolv Haugarvoll, Lingalaks AS, sitter i styringsgruppen for PD-prosjektet på vegne av NSL. Les mer om PD prosjektet her.

Lakselus

Lakselus er ikke et problem for oppdrettsfisken med dagens tiltaksgrenser. Derimot kan lakselus være et problem for villfisk i områder med stor produksjon. I tillegg er det et problem at det er registrert tilfeller med nedsatt følsomhet for medikamenter mot lakselus (resistens). Det jobbes kontinuerlig med luseforebyggende tiltak og lusebekjempelse, både fra myndighetenes og næringas side. På Lusedata.no finnes mye informasjon om lakselus, både statistikk, fakta, regelverk og ulike prosjekter som gjennomføres for å bekjempe lakselus.