Hovedside Kommunikasjon og næringspolitikk

Fagsjef Kommunikasjon og Næringspolitikk er en ny stilling i NSL. Hovedoppgaven er å viderformidle medlemmenes interesser i det offentlige rom. I stillingen ligger det også et ansvar for å ivareta medlemmenes interesser, både i det lokale- og det regionalpolitiske planet. Stillingen innebærer også kontakt med det sentralpolitiske nivået.